100 jaar Verkade-album ‘De Vecht’

Verkade album ‘de Vecht’ 1915. Diezelfde Vechtstreek 100 jaar later.

In 2015 was het 100 jaar geleden dat het Verkade album ’De Vecht’ werd uitgegeven. Dit album bevat een tekst van Jac. P. Thijsse en is geïllustreerd met aquarellen en pentekeningen van de Vechtstreek.

Het Vechtstreekmuseum (http://www.vechtstreekmuseum.nl/) heeft ter gelegenheid van dit feit een tentoonstelling georganiseerd. De Foto- en Videoclub Loenen werd gevraagd van 27 aquarellen en pentekeningen een foto te maken van de situatie 100 jaar later. Voor dit project werd gebruikt gemaakt van het herdrukte album ‘De Vecht’ uit 1996.

Op de tentoonstelling werden foto’s van deze aquarellen/pentekeningen en recente foto’s van de betreffende locaties tentoongesteld in de periode van juli 2015 tot eind december 2015.

Voor deze tentoonstelling is een boekwerkje gemaakt met daarin een bijdrage over de historie van het Verkade album en een bijdrage over de wijze waarop de recente foto’s zijn gemaakt.

Na deze tentoonstelling zijn leden van de Foto- en Videoclub aan de gang gegaan om alle locaties uit het album te fotograferen. In het album staan 144 aquarellen en 12 pentekeningen (totaal 156 locaties). Een vijftal locaties kon niet worden teruggevonden. Een zestal locaties was zo veranderd dat daar geen foto’s zijn gemaakt. De volgende leden hebben een bijdrage geleverd: Co Boomgaard, Giel Gulpers, Fred Heubel, Gerhard Hof, Corrie Kok, Ron Noordenbos en Stephen van Santvoort. De presentatie voor deze website is samengesteld door Giel Gulpers en Gerhard Hof.

Om het materiaal toegankelijk te maken zijn de aquarellen/pentekeningen en de daarbij behorende recente foto’s in een tweetal presentaties gezet.

Presentatie 1: Utrecht tot Nieuwersluis

Presentatie 2: Nieuwersluis tot aan Muiden

In totaal 18 locaties in het album zijn niet terug gevonden. Bij de plaatjes is aangegeven wat de reden was om geen foto bij te voegen. Wij vragen u de link Ontbrekende foto’s   aan te klikken en naar deze locaties te kijken. Mogelijk dat u meer informatie heeft. Wij zouden het op prijs stellen als u bv een oude foto heeft van een locatie hierover met ons contact op te nemen. Graag horen wj uw commentaar en ontvangen wij graag uw aanvullingen. U kunt die zenden naar fam.gulpers@hetnet.nl of gtahof@gmail.com.
Er wordt nog gewerkt aan kaartmateriaal waar de locatie van elke foto op terug te vinden is.

In het Zaans Museum in Zaandam (www.zaansmuseum.nl) wordt de collectie van koek- en chocoladefabrikant Verkade bewaard. Hier wordt dé marketingcampagne van de vorige eeuw (Verkadeplaatjes) getoond. In vitrines liggen in wisseltentoonstellingen de originele plaatjes en pentekeningen.

Alle originele aquarellen (geschilderd op formaat 5 x 8 cm) en pentekeningen, van de 35 albums – die Verkade tussen 1903 en 1995 uitgaf – zijn bewaard gebleven.

Aan het album ‘de Vecht’ werkten de kunstenaars Jan Voerman jr., Willem Wenckebach en Edzard Koning mee. Zij maakten de aquarellen aan de hand van het verhaal van Jac. P. Thijsse.